Poezie

Život je příliš krátký na to, abyste četli špatné knihy.