Cesta životem

Život je příliš krátký na to, abyste četli špatné knihy.

Cesta životem

Průběh lidského života jako celek od mateřského lůna až po smrt. Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor ho vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů. Opírá se přitom zejména o koncepci tzv. biodromální psychologie, o poznatky psychoanalytiků a sociálních psychologů (koncepce E. Eriksona o vývojových stadiích a úkolech), ale pochopitelně nepřehlíží ani poznatky biologicky nebo kognitivně orientovaných badatelů. Výsledkem je kniha, která je víc než jen fundovaným a čtivým uvedením do jednoho vědního oboru – je průvodcem čtenáře po jeho vlastním životě a pomocníkem v jeho utváření.

Autor: Pavel Říčan
Žánr: Vývojová psychologie
Rok vydání: 2014 (třetí vydání)
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 392
ISBN: 978-80-262-0772-6

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

je předním českým odborníkem v oblasti psychologie osobnosti, vývojové a klinické psychologie. Pracoval v Psychologickém ústavu AV ČR a přednášel na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem řady odborných i populárních publikací jako například Psychologie osobnosti, Agresivita a šikana mezi dětmi, S Romy žít budeme, jde o to jak, Psychologie náboženství, Psychologie a S dětmi chytře a moudře.