Česká centra a Knihovna Václava Havla podepsaly memorandum o spolupráci

Život je příliš krátký na to, abyste četli špatné knihy.

Česká centra a Knihovna Václava Havla podepsaly memorandum o spolupráci

Generální ředitel Českých center (ČC) Ondřej Černý a ředitel Knihovny Václava Havla (KVH) Michael Žantovský podepsali v pondělí 20. 1. 2020 memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů.

Dokument v podobě rámcové smlouvy představuje základ pro systematičtější spolupráci obou institucí v oblasti propagace České republiky doma i v zahraničí. V uplynulém roce prezentovala zahraniční Česká centra několik projektů vzniklých ve spolupráci s KVH. Jedná se například o výstavy „Havel v kostce“, „Václav Havel – Politika a svědomí“. V průběhu minulých let se představily v New Yorku, Mnichově, Stockholmu, Košicích, Štrasburku a v dalších destinacích. Osobnost, dílo a inspirativní odkaz Václava Havla se jako téma prolíná programovým plánem rozsáhlé sítě zahraničních center také pro letošek. Program zahrne přednášky, kulaté stoly, kolokvia. Celý pak bude věnován životu a dílu Václava Havla v kontextu historie i současnosti. 

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: 

„Václav Havel je jedna z mála našich skutečně světových osobností. Jeho rezonance v zahraničí je stále silná. A jeho filozofie spojená s poselstvím humanismu zůstává neobyčejně živá. Za prohloubení spolupráce s Knihovnou Václava Havla jsme proto velice rádi.“

Podle Ondřeje Černého spočívá největší přínos memoranda ve sdílení prezentačních projektů, součinnosti při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do zahraničí, vyšší informační provázanosti a možnosti spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí. Současně dodal, že podpisem memoranda získává dosavadní spolupráce s KVH jasný plán, nové obsahové impulsy a stává se součástí jednotné prezentace české kultury v zahraničí.

MICHAEL ŽANTOVSKÝ, ŘEDITEL KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA: 

„Síť Českých center chápeme jako přirozeného partnera KVH pro šíření díla a myšlenkového odkazu Václava Havla v zahraničí a spolupráci s nimi jako náš příspěvek k šíření dobrého jména České republiky ve světě.” 

Memorandum s Knihovnou Václava Havla představuje další významný počin ukotvující institucionální spolupráci. Od roku 2018 doposud byla ze strany Českých center podepsána memoranda s  Národním muzeem, Institutem umění – Divadelním ústavem a Moravskou zemskou knihovnou v Brně (pro aktivity spojené s Českým literárním centrem). Memorandum o spolupráci s  Národní knihovnou bylo podepsáno již dříve, a to v roce 2016.