Kolem Jakuba

Život je příliš krátký na to, abyste četli špatné knihy.

Kolem Jakuba

Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným autorským příspěvkem k věčnému literárnímu tématu malého člověka ve víru velkých dějin, příběhy konkrétních jednotlivců na pozadí dějinných zlomů a společenských přeměn, které zásadně zasáhnou do jejich života. Spojujícím prvkem je bod v krajině, rybník Jakub, který se každého z nich dotkne. Jednou je to válka se Švédy a v ní uvízlé děti, podruhé sedlák v malé osadě ohrožený přítomností Rudé armády, jindy dostihne politického prominenta revoluční spravedlnost. Podoba a úmysly hybatelů dějin však nejsou důležité tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení holé existence člověka.
Jakubský rybník na pomezí východních a středních Čech je největší rybník z dymokurské rybniční soustavy založené v 15. století. Obklopují jej lesy a na jeho březích se nachází jediné sídlo, malá osada Poušť… Poklidné místo v lesích, kolem něhož kráčí dějiny.

Vydání knihy podpořila Nadace Český literární fond.

Autor: Michal Vrba
Žánr: Povídky
Rok vydání: 2019
Nakladatelství: Argo
Počet stran: 178
ISBN: 978-80-257-2933-5

Michal Vrba

Michal Vrba (nar. 1976) pochází z Hlušic, malé vesničky na východě Čech, kde strávil dětství. Po vyučení v hradeckém ČKD a nástrojařské nástavbě složil přijímací zkoušky na obor český jazyk – občanská nauka na UJEP v Ústí nad Labem, městě, které se stalo na deset let jeho domovem. Pět let učil společenské vědy na místní střední škole. Poté ho osud zavál do západního Skotska, kde se živil jako přístavní dělník a řidič náklaďáku. Nyní pracuje pro malou rodinnou tiskárnu. Se ženou Martinou a malými syny žije v Novém Bydžově. Píše od dětství, povětšinou kratší povídky. V roce 2014 napsal Hontoliniho, podivuhodné příběhy pekaře a příležitostného agenta. Knihu sám ilustroval a vydal pro přátele v nákladu sta výtisků. Prak je jeho první delší souvislejší text. Ve volných chvílích se věnuje synům, rekonstrukci domu a dálkovým pochodům.