Literární servery

Život je příliš krátký na to, abyste četli špatné knihy.

Literární servery

České literární centrum

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

https://www.czechlit.cz/cz/

iLiteratura.cz

Internetový literární časopis iLiteratura.cz vznikl v letech 2000 až 2002, je to projekt nezávislý a neziskový. Má dvě stěžejní oblasti působnosti: 1) funguje jako tradiční literární časopis – podchycuje a komentuje aktuální stav knižní nabídky v ČR a v zahraničí. 2) slouží jako rozsáhlý archiv a hodnotný zdroj informací – bohatý archiv obsahuje přes 8 000 textů.

Časopis se literatuře věnuje z různých úhlů a snaží se ji představovat tak, aby byl zajímavým zdrojem informací pro odbornou i laickou veřejnost. iLiteratura.cz poskytuje informace o české a zahraniční literatuře, zaměřuje se na kritiku původních českých děl a českých překladů ze zahraničních literatur a komentuje i zahraniční díla česky dosud nevydaná. Je zacílena zejména na současnou literaturu, snaží se podchycovat její rozmanitost: sledovat rozdíly na literárních scénách jednotlivých zemí či oblastí, ale zároveň i naznačovat styčné body a společné problémy kulturních obcí celého světa. Představuje naše i cizí autory a také literární ceny, festivaly, veletrhy apod.

Jako jediný z českých literárních projektů se iLiteratura.cz soustavně věnuje literaturám mnoha jazykových oblastí včetně menšinových. Portál je strukturován do čtyř desítek sekcí, které jsou vymezeny převážně podle jazyka dané literatury (či jinak, zejména žánrově: antická literatura, dětská literatura, non fiction, filmové adaptace literárních děl ap.) a aktualizovány s ohledem na vytížení dané oblasti na našem knižním trhu.

Časopis iLiteratura.cz je moderní variantou tradičních literárních a kulturních periodik, publikuje obdobně pojaté články, nabízí je ale v jiném prostředí a nesrovnatelně větším množství: je ekologický, interaktivní, schopný pohotově reagovat.

http://www.iliteratura.cz