Knihy o tvůrčím psaní

Život je příliš krátký na to, abyste četli špatné knihy.

Knihy o tvůrčím psaní

Zen a umění psát

Kniha z pera jednoho z nejtvořivějších, nejvynalézavějších a nejplodnějších spisovatelů dvacátého století vzešlo devět mimořádných esejů na téma radost z psaní, ve kterých autor vypráví, jak a proč se dokáže skutečně těšit ze svého řemesla. Ray Bradbury v knize rekapituluje celoživotní práci – tvorbu nespočtu povídek, básní, divadelních her, filmů, televizních scénářů a muzikálů –, a tak s námi sdílí svou moudrost a nadšení, jež pro psaní chová. Každá esej, povzbudivě bezprostřední, obsahuje jedno společné podmanivé téma: psaní jako oslava, nikoli rutina. Tato kniha nerozebírá technickou stránku psaní a neutápí se v metodických návodech. Bradbury ve svých esejích vždy zdůrazňuje tvůrčí zápal, nadšení a radost, které sám v psaní nalezl a nyní je předává dál.

Bradbury, R.: Zen a umění psát. Devět esejů na téma radost z psaní. Pragma, praha 2004.

Jak napsat bestseller

Celie Brayfieldová je autorka bestsellerů jako Perly, Bílý Led, Princ, Žně a Tajemná Francie. V knize odkrývá čtenářům tajemství vlastního úspěchu a komentuje práci řady dalších úspěšných spisovatelů, aby na jejich tvorbě ukázala jejich tvůrčího génia, a zároveň odpověděla na otázku, z jakého důvodu se z toho kterého románu stane trhák, který uchvátí miliony čtenářů a někdy jim i změní život.

Brayfieldová, C.: Jak napsat bestseller. Tajemství úspěšného psaní. Olympia, Praha 2007.

Tvůrčí psaní pro každého

Čtenář se naučí psát a pracovat s tvůrčím potenciálem, pozná základní novinářské žánry i principy tvorby příběhů, stavby postav, zvládnutí dialogů a další aspekty tvůrčího psaní. Jde o ryze praktickou a moderní učebnici tvůrčího psaní, která je obohacena o celou řadu praktických cvičení umožňujících čtenářům ověření získaných znalostí a dovedností. Autorka vede semináře z oblasti tvůrčího psaní, které jsou velmi žádané a jejichž studenti dosahují vynikajících výsledků. Na jaře 2006 začala v Lidových novinách publikovat na pokračování kurz Tvůrčí psaní s Lidovkami, který vycházel právě z této (tehdy připravované) učebnice a který se setkal s velkým ohlasem čtenářů. Kromě psaní povídek a fejetonů, pracuje jako dramaturg v televizi Nova (seriál Ulice), působí jako televizní scenáristka, úspěšně realizovala scénáře k více jak tisícovce televizních pořadů.

Dočekalová, M.: Tvůrčí psaní pro každého. Grada, 2006.

Tvůrčí psaní pro každého 2

Tvůrčí psaní II bezprostředně navazuje na první díl úspěšné publikace Tvůrčí psaní pro každého. Autorka detailně rozebírá a vysvětluje stavbu novely a krůček po krůčku vede čtenáře k jejímu zvládnutí. Podrobně se věnuje nejen problematice děje, ale také budování postav a jejich charakterů, tvorbě dialogů, správnému zvládnutí dramatického konfliktu a mnoha dalším aspektům tvorby dramatu. Lehce se dotýká i základních rysů různých žánrů, například hororu, detektivních a romantických příběhů. Teorii podává, podobně jako tomu bylo i u prvního dílu publikace, neobyčejně srozumitelnou a čtivou formou vycházejíc při svém psaní z letité praxe výuky oboru tvůrčího psaní. Bez nadsázky je možné říci, že učebnice takového rozsahu a hloubky dosud nebyla v oblasti tvůrčího psaní v České republice vydána. Publikace je vhodná jak pro čtenáře prvního dílu, kteří již netrpělivě čekají na slíbené pokračování, tak i pro kohokoli, kdo již absolvoval nějaký základní kurz tvůrčího psaní.

Dočekalová, M.: Tvůrčí psaní pro každého 2. Grada, 2009.

Rádce pro začínající spisovatele, novináře a překladatele

Příručka pro autory původních a překladových textů. Teoretickou část publikace tvoří texty více než 20 autorů za všechny scénáristka Markéta Dočekalová, Ivona Březinová (Albatros), Václav Chochola (Literární akademie Josefa Škvoreckého) a mnoho dalších. Praktickou část tvoří aktualizované databáze firem, spolků, organizací a institucí, které mají zájem o spolupráci s novými talenty.

Falvey, M.: Rádce pro začínající spisovatele, novináře a překladatele. Mezera, Praha 2006.

Jak napsat dobrý scénář

Kniha je určena všem zájemcům, ať už amatérským nebo profesionálním, kteří se rozhodli pustit do psaní scénáře a nechtějí „objevovat objevené“. České vydání je doplněné předmluvou scenáristky a filmové i divadelní režisérky Alice Nellis.

Field, S.: Jak napsat dobrý scénář. Základy scenáristiky. Rybka Publishers. praha 2007.

Jak se píší knihy aneb Lehkovážná vyprávění o vážné literatuře

Jak se píší knihy aneb lehkovážná vyprávění o vážné literatuře s fantastickými ilustracemi Vladimíra Renčína.

Hajn, P.: Jak se píší knihy aneb Lehkovážná vyprávění o vážné literatuře. Svoboda, Praha 1988.

V říši obrazotvornosti

Kniha řeší velmi zajímavé téma, které zvláště v umění pro děti a mládež hraje dominantní roli – fantazie v uměleckém zobrazení reality. Autorka nejprve pojem fantazie osvětluje a v dalších kapitolách se věnuje uplatnění fantazie při vytváření uměleckého obrazu skutečnosti v různých literárních žánrech. Zabývá se problémem vztahu fantastična, exotiky a umělecké imaginace, fantazií jako demystifikačního prostředku v pohádce, jako nedílné součásti groteskního zobrazení a humoristické literatury, dále vědeckofantastické tvorby, básnictví i jako prostředku výchovného působení literárního díla. Publikace zahrnuje a řeší všechny základní vztahy fantazie v literatuře, její široké využití a uplatnění v umělecké tvorbě. Na konkrétních případech (na základě bohatého výzkumného materiálu) osvětluje specifičnost fantazie v literárním umění i s její společenskou působností. Svět dnešního dítěte je nasycený racionalitou, a proto má v jeho životě stále větší význam schopnost tvůrčí představivosti. Četba je druhý svět stejně jako sen, ale je to sen trvající, protože ke knize se můžeme vracet, v knize a s knihou objevujeme jiné, nové světy.

Heldová, J.: V říši obrazotvornosti. Albatros, Praha 1985.

Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní.

V knize nejde pouze o odbornou práci, ale i o praktickou příručku určenou všem čtenářům, kteří tíhnou k literární tvorbě a k jejímu pochopení. Autor provází zájemce všemi fázemi tvůrčího procesu a seznamuje je i s tím, jak by měli svůj rukopis prezentovat a jak čelit tvůrčím krizím. Výklad je doplněn řadou inspirativních ukázek.

Hrdlička, F.: Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní. Akropolis, Praha 2008.

České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi

Kniha České typy obsahuje „ironické analýzy typických českých vlastností na základě známých literárních typů“. Tedy věnuje se především naší národní povaze, kterou mají čeští literární hrdinové odrážet. (Babička – sklony k idyličnosti, Otec Kondelík – maloměšťáctví apod.)

Jedlička, J.: České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1992.

Jak nepsat hru

Zamyšlení předního amerického divadelního kritika nad krizí současného divadla USA. Snaha hledat východiska z krize, způsobené opakováním zastaralých vzorů. Radí, jak psát hry, které diváka zaujmou.

Kerr, W.: Jak nepsat hru. Orbis, Praha 1962.

O psaní

Při psaní nejde o vydělávání peněz, o slávu, o randění, o sex ani o navazování přátelství. Nakonec jde vždycky o to, abyste obohatili život těch, kdo budou vaše dílo číst, a stejně tak i svůj vlastní. Jde při něm o vstávání, o uzdravování, o překonávání něčeho. O radost, že? O radost. Část téhle knihy – možná až příliš velká – se zabývá tím, jak jsem se to já naučil dělat. Hodně z ní je o tom, jak to vy můžete dělat líp. Zbytek – a možná to nejlepší – je povolení: smíte, měli byste, a pokud máte dost odvahy do začátku, pak to dokážete. Psaní je magie, stejně jako kterékoli jiné umění je to živá voda. A voda je zadarmo. Tak pijte. Pijte, co hrdlo ráčí.

King, S.: O psaní, Memoáry o řemesle. BETA, praha 2005.

Rádce pro začínající spisovatele, novináře a překladatele

Příručka pro autory původních a překladových textů. Teoretickou část publikace tvoří texty více než 20 autorů (za všechny scénáristka Markéta Dočekalová, Ivona Březinová (Albatros), Václav Chochola (Literární akademie Josefa Škvoreckého) a mnoho dalších)). Praktickou část tvoří aktualizované databáze firem, spolků, organizací a institucí, které mají zájem o spolupráci s novými talenty.

Kol.: Rádce pro začínající spisovatele, novináře a překladatele. Mezera, Praha 2007.

Tvořivý sloh. Malé traktáty a malé scénáře.

Publikace vznikala v době autorova působení na Gymnáziu v Zastávce u Brna. Je založena na netradičním tvůrčím a spontánním přístupu k stylistickým cvičením.

Kožmín, Z. Tvořivý sloh. Malé traktáty a malé scénáře. Victoria Publishing, Praha 1995.

12 pádů scenáristiky

Ve dvanácti kapitolách provází renomovaná scenáristka čtenáře na nelehké cestě po vzniku specifického dramatického díla a analyzuje metodologii scenáristické tvorby. Složitou cestu od prvního nápadu k finálnímu tvaru televizního či filmového scénáře rozvádí na konkrétních ukázkách z televizních nebo filmových děl. Ty jsou doplněny modelovými situacemi, ve kterých jsou i konkrétní úkoly pro studenty. Kniha je názornou pomůckou pro adepty scenáristického umění, studenty uměleckých škol, pracovníky uměleckých agentur, produkčních firem a další zájemce.

Mathausová, M.: 12 pádů scenáristiky. Victoria Publishing, praha 1996.

Kurz tvůrčího psaní aneb jak psát hezky česky (1. díl)

Kurz tvůrčího psaní tvoří dvoudílnou knižní edici. Je určena nejen začínajícím spisovatelům, ale všem čtenářům, kteří mají rádi svůj mateřský jazyk – ať už mají ambice stát se autory různých literárních útvarů – přispívat do novin a časopisů anebo prostě jen chtějí psát hezky česky. První díl knihy je primárně zaměřen na jazykovou a stylistickou část, která tvoří základní předpoklady úspěšného psaní. Naleznete zde mnoho rad a poučení, například jak oživit text a upoutat čtenářovu pozornost, jak psát osnovu díla nebo koncipovat úvod, co všechno je dobré vědět, ještě než začnete psát, nechybí ani přehled důležitých stylistických zásad apod. Kniha je rovněž plná ukázek a příkladů, na co při psaní dávat pozor a čeho se vyvarovat, a také doporučení jak své budoucí čtenáře zaujmout. Obsah knihy tvoří základní pilíře k tomu, aby měl budoucí autor vůbec na čem stavět.

Musilová, E.: Kurz tvůrčího psaní aneb jak psát hezky česky (1. díl). Computer Media, 2007.

Musilová, E.: Kurz tvůrčího psaní aneb od fejetonu k románu (2. díl). Computer Media, 2008.

Jako román

Tuto útlou knížku „psaní o čtení“ Pennac nazval Jako román asi nejen proto, že oprávněně doufal, že ji každý zhltne „jako román“, ale i protože by rád, aby suchopárnou výuku literatury nahradily „románové“ hodiny, kdy profesor „jen“ čte velká díla světové literatury a žáci mu visí na rtech. Právě předčítání nahlas je totiž podle Pennaca nejlepší způsob, jak naučit lásce ke knihám. Pennac sám má knihy zřejmě opravdu rád, nementoruje, ale poutavě a vtipně vypráví, cituje a nápaditě inspiruje. Ačkoli v úvodu snažně prosí, aby jeho text „nesloužil pedagogům jako mučicí nástroj“, měl by se stát povinnou četbou ne snad studentů, ale profesorů, učitelů a rodičů. Čtenářů jistě přibude, pokud se v přístupu k nim bude dodržovat vtipné Pennacovo desatero nezadatelných práv čtenáře. To výstižně zakončuje „právo mlčet“ – nemuset knihu pitvat a nechat si pro sebe ryze soukromý zážitek četby.

Pennac, D.: Jako román. Mladá fronta, Praha 2004.

Jak být IN v písemném projevu

Úspěch v moderní společnosti se do značné míry zakládá i na zvládnutí komunikace v písemném projevu. Příručka přináší jak pravidla pro formální úpravu textů a uspořádání obchodních a úředních písemností (podle nejnovější normy ČSN 01 6910), tak i zásady administrativního stylu a formulování písemností včetně řady konkrétních příkladů. Podrobně se věnuje psaní životopisu a diplomových a bakalářských prací. Je nepostradatelná zejména pro administrativní pracovníky, ale i pro studenty a širokou veřejnost.

Polívková, Alena: Jak být IN v písemném projevu. Universum, 2009.

Jak zkrotit Pegasa aneb O literární tvorbě s humorem

Vtipná knížka o tom, jak se dělá literatura, s jakými kuriozitami se lze v literárním životě setkat, ale i soubor užitečných poznatků a návodů pro ty, kdo se sami chtějí věnovat literární tvorbě. Autor tu využil bohatých zkušeností z vlastní publicistické činnosti, básnické i prozaické tvorby, editorské a redakční práce, lektorování rukopisů, posuzování soutěžních prací, vedení literárních kursů, vydávání knih ve vlastním nakladatelství apod. Kniha je doplněna aforismy, epigramy a glosami, takže skýtá pestré a zábavné čtení.

Světlík, E.: Jak zkrotit Pegasa aneb O literární tvorbě s humorem. Academia, Praha 2002.

Umění psát

Originální, praktická a inspirující příručka pro začínající i zkušené spisovatele povídek, článků i větších literárních útvarů, románů a novel. Její znalost umožní zvládnout celý proces psaní od prvotní myšlenky přes vytvoření struktury textu, zápletky, dialogů až po zaslání rukopisu nakladatelství.

Watts, N.: Umění psát. Grada Publishing, Praha 1998.